Projeler - Tezler

Kimya Mühendisliği konularında hazırlanmış bitirme ödevlerinizi, yüksek lisans ve doktora tezlerinizi, herhangi bir konu hakkındaki proje çalışmalarınızı burada yayımlayabilirsiniz.

Dosyalar

Sıralama : İsim | Tarih | Tıklamalar | [ Artarak ]

KRİSTALLENDİRME KRİSTALLENDİRME

hot!
Eklenme Tarihi: 14.04.2007
Düzenleme Tarihi: 17.04.2007
Dosya Boyutu: 2.54 MB
Dosyalar: 933
T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü - Fabrika Tasarımı-B Dersi Projesi

KRİSTALLENDİRME

Hazırlayanlar:
Yusuf Sarıkaya
Pınar Berkan
Nuray Mülayim
Begli Myradov

ESKİŞEHİR, 2007

---------------------------------------------------------------------------

Kristalizasyon proseslerinde ortamda katkı maddelerinin bulunması, kristalizasyonu ve kristal yapısını önemli bir şekilde etkilemektedir. Bunların bazıları büyümeyi engellemekte, bazıları ise hızlandırmaktadır. Bir kısım katkı maddeleri de, söz konusu kristalin belirli kristalografik yüzeylerini etkileyerek, kristal şeklinin değişmesine sebep olmaktadır.

Kompozit  Malzemeler Kompozit Malzemeler

hot!
Eklenme Tarihi: 25.03.2007
Düzenleme Tarihi: 25.03.2007
Dosya Boyutu: 2.71 MB
Dosyalar: 930
Karma malzemede seramik kullanılmasının amacı, seramiklerin yüksek sıcaklık ve korozyon dayanımından yararlanmak ve bu arada malzemenin tokluğunu artırmaktır. Seramik matrisli
karma malzemelerde kullanılan elyaf çatlak ilerlemesini durdurarak veya geciktirerek tokluğu artırır.Bu karma malzemelerde en çok kullanılan bileşimler (elyaf/matris olarak) SiC/cam, SiC/Si3N4, karbon/ SiC dir. Malzemelerin başlıca kullanım yerleri; roket ekzos çıkışları C/SiC ve SiC/SiC KM, turbojet motorlarında ekzos çıkışları C/SiC KM, uzaya fırlatılan uydularda karbon/cam boru ve tüplerdir.(5)

Plastik matrisli karma malzemelerde takviye malzemesi olarak en çok cam, karbon ve aramid elyaf kullanılır. Cam takviyeli plastiklerin en önemli özellikleri, yüksek ısı dayanımı, korozyon dayanıklılığı, iyi ölçü kararlılığı, kolay işlenebilirlik ve düşük maliyettir. Bu malzemelerin üretim yöntemlerine göre değişik kullanım alanları vardır Genel olarak en çok kullanıldığı yerler, prefabrik ev ve banyo gereçleridir. En gelişmiş parçalar ise uzay ve uçak sanayiinde kullanılır. Ayrıca spor malzemesi olarak (sörf, tenis raketi, kayak vb.) kullanım alanı bulmaktadır.(5)

Metal matriksli kompozitler,metalin bir seramik,karbon veya metalik katkı ile, sistematik karışımından elde edilmektedir.(1) Metal matrisli karma malzemeler özelliklerinden dolayı bir
çok yerde kullanılmaktadır. Örneğin, Ti metal matrisli karma malzemeler yüksek dayanım ve rijitlik sağladığından dolayı kritik yapısal uygulamalarda tercih edilir.(5) Metal matriksli kompozitler sürekli ve süreksiz takviyeler içerirler ve monolitik malzemelerde elde edilemeyen mükemmel özellikler gösterirler. Malzemeye bağlı olarak bu özellikler, yüksek elastiklik modülü, yüksek dayanım ve rijitlik,sönümleme,yüksek aşınma direnci ve düşük ıslı genleşme katsayısıdır.(1) Üstün özelliklere sahip olmasına rağmen, parçacık takviyeli karma malzemelerin üretim güçlüğü ve yüksek maliyetten dolayı kullanım alanı sınırlıdır. Al2O3 parçacık takviyeli 6061 Al alaşımlı karma malzeme, uzay ve otomotiv endüstrisinde ve spor
malzemelerinde kullanılmaktadır.Al matrisli karma malzemeler değişik takviyelerle çeşitli alanlarda kullanılırlar. SiC takviyeli Al KM fren kampanası, grafit-Al2O3 parçacık takviyeli Al KM motor bloğunun silindir gömleği, grafit elyaf takviyeli Al KM roket ve helikopter yapısı, Al2O3 elyaf takviyeli Al KM helikopter dişli kutusu, Bor-SiC elyaf takviyeli Al KM jet motoru kanatçığı olarak kullanılmaktadır.(5)

Soda Üretimi Soda Üretimi

hot!
Eklenme Tarihi: 25.03.2007
Düzenleme Tarihi: 25.03.2007
Dosya Boyutu: 1.2 MB
Dosyalar: 917
Sodyum karbonat doğal salamuralarda genellikle sodyum sülfat ve sodyum klorür ile beraber bulunur. Sodyum karbonat tuzlu su göllerinde tabii buharlaşma ve soğuma şartlarında çökelir. Bu tabii üretim halen dünyanın bazı bölgelerinde yerel ihtiyaçların karşılanması için hasat edilmektedir. Salamuralardan kontrolsüz kristalizasyon ile elde edilen soda, diğer tuzları ve istenmeyen maddeleri içerir. Bu yöntemle üretilen sodanın safsızlığı düşüktür ve toplama şekli nedeniyle yüksek oranda çamur içerir. Salamuranın yapay buharlaştırma havuzlarına alınması, bazı hallerde iklim koşullarına bağımlılığı minimize ederek kristalizasyon işleminde kontrolü arttırır, hasatı basitleştirir ve genellikle ürün kalitesini olumlu yönde etkiler. Tabii salamuralar birçok tuz çözeltisi
karışımı içerir, bu salamuralarda klor, sülfat, ve karbonat gibi baskın karekterli asit radikalleri bulunur. Salamurada sadece klor ve sülfatın varlığı halinde bu tuzların buharlaştırma ve kristalizasyon ile birbirinden kesin olarak ayrılması mümkündür. Çünkü bu tuzların çözünürlüğü diğer tuzlardan oldukça farklıdır, bu sebepten adi tuz ve sodyum sülfatın üretiminde güneşli buharlaştırma işlemi kolaylıkla uygulanabilir. Sodyum karbonatın çözünürlüğü çevre şartlarına bağımlı olarak dikkate değer bir şekilde değişir. Buharlaştırma ve deriştirme ile kristalizasyon salamuranın bileşimine ve sıcaklığa göre çok dikkatli kontrol edilmelidir. Değişik sıcaklık, konsantrasyon, diğer tuzların türü ve
miktarına bağımlı olarak sodyum karbonat, bikarbonat, trona, çeşitli tuz hidratları, sodyum sülfat-sodyum karbonat çift tuz halinde çökelir.

Gönderen: Dilge öncel

Borik Asit Üretimi Borik Asit Üretimi

hot!
Eklenme Tarihi: 24.03.2007
Düzenleme Tarihi: 24.03.2007
Dosya Boyutu: 1.09 MB
Dosyalar: 916
Borik Asit [B(OH)3 ya da H3BO3], sayısız sanayi dalında kullanılan bir bor ara ürünüdür. Tekstil, kozmetik, cam, sır sanayi dalları başta olmak üzere dünyada yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Türkiye’de Eti Bor AŞ. tarafından üretilen borik asit üretimi için birçok metot vardır. Burada ham ve rafine bor ürünlerinin genel özellikleri dışında, borik asit üretimi için beş yöntem ele alınmıştır. Bu yöntemler; Uleksit mineralinden HCl kullanılarak, Tinkalden H2SO4 kullanılarak, Kolemanitten H2SO4 ile, yine Tinkalden nitrik asit (HNO3 ) kullanılarak
ve Elektroliz metodu ile Borik Asit üretim metotlarıdır. Türkye’de kullanılan borik asit üretim yönetmi ise, kolemanit yöntemi olduğu için, bu yöntem üzerine durulmuştur. Önceleri Tinkalden üretim yapılmakta olmasına karşın, bu yöntemden, pek ekonomik bulunmadığı için vazgeçilmiştir.

Gönderen: Beyhan Kılıç

Altın ve Gümüş Üretimi Altın ve Gümüş Üretimi

hot!
Eklenme Tarihi: 24.02.2008
Düzenleme Tarihi: 14.08.2010
Dosya Boyutu: 185.31 kB
Dosyalar: 915
altının ve gümüşün hidrometalurjik ve pirometalurjik üretimi

İBRAHİM IŞIK
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
Sayfa 5 / 27