Projeler - Tezler

Kimya Mühendisliği konularında hazırlanmış bitirme ödevlerinizi, yüksek lisans ve doktora tezlerinizi, herhangi bir konu hakkındaki proje çalışmalarınızı burada yayımlayabilirsiniz.

Dosyalar

Sıralama : İsim | Tarih | Tıklamalar | [ Artarak ]

Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi

hot!
Eklenme Tarihi: 28.02.2007
Düzenleme Tarihi: 28.02.2007
Dosya Boyutu: 643.24 kB
Dosyalar: 605
Bu proje kapsamında biyogaz üretim mikrobiyolojisi, üretimde kullanılan rektörler ve süreçleri etkileyen faktörler ayrıntılı olarak araştırılmış, daha sonra büyükbaş hayvan gübresinden biyogaz eldesi incelenip son kısımda da literatür araştırması yapılıp, konu
ile ilgili yapılan deney şartları ve sonuçları göz önünde bulundurularak ; büyük baş hayvan gübresinden biyogaz üretimi için gerekli olan şartlar seçilmiştir.

Gönderen: Ceyda Tokel

Nişasta Üretimi Nişasta Üretimi

hot!
Eklenme Tarihi: 23.03.2007
Düzenleme Tarihi: 23.03.2007
Dosya Boyutu: 512.8 kB
Dosyalar: 605
Mısır,  yaklaşık olarak % 8 öz, % 11 kepek, % 5 protein, % 6 çözünür protein, safsızlık ve iyonlar, % 70 oranında nişasta ihtiva eder. Nişastanın mısırın içerisindeki yüksek bulunma yüzdesi ve bir çok değişik ürüne dönüştürülebileceği  dikkate  alındığında, mısırı hammadde olarak kullanan proseslerde temel ürünün nişasta olduğu göze çarpar. Genelde büyük işletmelerde elde edilen nişasta da  işlenerek nişastanın dekstroz, glukoz, fruktoz, mısır şurubu ve malto dekstrin gibi ürünlere dönüşümü sağlanır.

Gönderen: Özlem Ataç

Isı Yalıtım Malzemeleri Isı Yalıtım Malzemeleri

hot!
Eklenme Tarihi: 24.03.2007
Düzenleme Tarihi: 24.03.2007
Dosya Boyutu: 821.94 kB
Dosyalar: 576
Binalardaki enerji tüketiminin, ülkelerin toplam enerji tüketimleri içinde %35-40 gibi yüksek bir paya sahip olması sebebiyle bu sektörde enerji verimliliğinin arttılrılması ile ilgili çalışmalar, gelişmiş ülkelerde üzerinde önemle durulan ve sürekli gelişim içinde olan bir konudur. Binalarda enerji verimliliğinin arttırılmas, konfor şartlarından (insanların sağlıklı ve üretken olabildikleri ortam şartları) fedakarlık etmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Konfor şartlarından fedakarlık etmeden enerji tüketiminin azaltılması için ön şart binaların yalıtılmasıdır. Binalar ancak iyi yalıtılmış ise, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımı düşünülebilir. Ülkemizde maalesef binalarda ısınma amaçlı enerji tüketimi gelişmiş ülkelerdeki tüketimin 2-3.5 katı daha fazladır ve bu fark sürekli büyümektedir. Ülkemizde ıs yalıtımı konusu yeni yeni gündemde yerini almakta ve uygulamalarında küçükte olsa bir artış gözlenmektedir. (Dilmaç,1996)

Gönderen: Selçuk Acar

Ethylene Production Ethylene Production

hot!
Eklenme Tarihi: 25.03.2007
Düzenleme Tarihi: 25.03.2007
Dosya Boyutu: 451.06 kB
Dosyalar: 556

Endüstriyel Gazlar Endüstriyel Gazlar

hot!
Eklenme Tarihi: 23.03.2007
Düzenleme Tarihi: 14.08.2010
Dosya Boyutu: 341.84 kB
Dosyalar: 542
Endüstriyel gazlar, ekonomimizde çeşitli ve önemli işler görmektedir. Bir kısmı, diğer kimyasal maddelerin üretimi için ham maddedir. Bu durum oksijen, azot ve hidrojen için özellikle doğrudur.  Azot,  yağların acımasına sebep olan kimyasal reaksiyonu azaltarak, konserve edilmiş yiyecek maddelerinin tad ve lezzetlerini korumalarını sağlar.Oksijen ve helyum gibi bir kı­sım gazlar, önemli ilaçlardır. Bununla birlikte bu gazların pek çoğu, sıvı ve katı halde bile, buharlaşma ile ısı absorplayarak, iş yaparak veya eriyerek, soğukluk oluşturmada yaygın kullanım alanı bulurlar.

Gönderen: Özlem Ataç
Sayfa 10 / 27