Projeler - Tezler

Kimya Mühendisliği konularında hazırlanmış bitirme ödevlerinizi, yüksek lisans ve doktora tezlerinizi, herhangi bir konu hakkındaki proje çalışmalarınızı burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

archive 1MW Electric Power Plant Popular

By 353 download

Download (rar, 325 KB)

1MW Electric Power Plant.rar

PRODUCING 1MW ELECTRIC POWERFROM THE PLANT
Submitted to: Dieter BOER
Submission Date: 28/12/2008
FERDİ ESER TARRAGONA,
SPAIN

pdf Activated Carbon Popular

By 575 download

Download (pdf, 514 KB)

Activated_Carbon_ba.pdf

Gönderen : Betül Arı

pdf Afyon Alkaloid Fabrikası Atık Suyu Fenton Reaktifi İle Islak Hava Oxidasyonuyla Arıtımı Popular

By 378 download

Download (pdf, 961 KB)

AfyonAlkaloid.pdf

Bu çalışmada Afyon Alkaloid Fabrikası atık suyu Fenton Reaktifi ile ıslak hava oxidasyonuna tabi tutulmuştur.Deneyler 0.5 litrelik paslanmaz çelik reaktörde gerçekleştirilmiştir Deneylerde, 150oC sabit sıcaklıkta 5.5 atmosfer basınç altında pH, katalizör yüklemesi ve H2O2, Fe+2 dozlarının, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) giderimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmalar pH 3,4 ve 5 değerlerinde katalizör yüklemesi 0.5 ve 1 g/L için gerçekleştirilmiştir. Her denemede, kimyasal oksijen ihtiyacının(KOİ) gideriminin  bulunabilmesi için ,her denemenin sonunda çıkış akımının KOİ değeri ölçülmüştür. Yapılan çalışmanın sonunda, katalizör yüklemesinin arıtım üzerinde fazla etkisi olmadığı saptanmıştır. KOİ giderimi, H2O2 dozu arttıkça arttığı saptanmıştır. Aynı zamanda, pH değeri azaldıkça KOİ gideriminin arttığı saptanmıştır.

pdf Akseleratörlerin Vulkanizasyon Üzerine Etkisi Popular

By 387 download

Download (pdf, 1.06 MB)

akseleratorlerin_vulkanizasyon_uzerine_etkisi.pdf

 Kauçuk mamül üretimin giderek artığı günümüzde, üretiminde kullanılan hammaddeler de önemli bir yer tutmaktadır. Bunların en başında akseleratörler gelmektedir.Akseleratörler; kauçuğun kükürtle reaksiyonunu hızlandıran maddelerdir. Akseleratör kullanımıyla daha iyi fiziksel özellikler, özellikle yaşlanmaya karşı daha iyi bir direnç elde edilmektedir. Kauçuk mamüllerin üretiminde günümüzde kullanılan birçok akseleratör grubu vardır. Bu gruplar; karbamatlar, thiuramlar, thiazoller, sulfenamidler,  guanidinler, thioüreler, amin-aldehit grupları, fosfatidler, kükürt donorlardır. Hızlandırıcı etkiye sahip akseleratörler kauçuk sanayinde kullanıldığı gibi tıp ve medikal alanda da kullanılmaktadır.Akseleratör grupları zehirli kimyasallar olduğundan kullanımına dikkat edilmesi gerekir.Ayrıca akseleratörler hızlandırıcı etkisi ile düşük kükürt kullanılarak sağlanan vulkanizasyon işlemlerinde kauçuk mamülün ısı dayanımı, dinamik özellikleri ve yaşlanma özelliklerinde optimum iyileşmeler sağlayabilmektedirler. Akseleratörler kükürtle birlikte kullanıldığında çapraz bağlanma reaksiyonunu hızlandırmaktadırlar. Bu şekilde kısa ve ekonomik pişme zamanları oluştururlar. Mamülün yaşlanmaya karşı direncini arttırırlar

pdf Aktikleştirilmiş boksit kullanılarak Cr(VI)'in indirgenmesi Popular

By 271 download

Download (pdf, 729 KB)

aktiflestirilmis_boksit_kullanilarak_CrVI_indirgenmesi.pdf

Bu çalışmada, aktikleştirilmiş boksit kullanılarak  Cr(VI)’nın indirgenmesi üzerine, pH, başlangıç Cr(VI) konsantrasyonu ve ortam sıcaklığı gibi parametrelerin etkileri süreye bağlı olarak kesikli deneylerle incelenmiştir.

pdf alkali-ctlyzed biodiesel production Popular

By 317 download

Download (pdf, 188 KB)

alkali-ctlyzed biodiesel production.pdf

Alkali katalizli biyodizel üretimi

archive Altın ve Gümüş Üretimi Popular

By 1103 download

Download (zip, 185 KB)

altin_ve_gumus_uretimi.zip

altının ve gümüşün hidrometalurjik ve pirometalurjik üretimi

İBRAHİM IŞIK
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

pdf Amonyum Sülfat Üretim Tesisi Tasarımı Popular

By 1440 download

Download (pdf, 836 KB)

amonyumsulfat_uretim_tesisi_tasarimi.pdf

amonyumsülfat üretimi ve üretimi tesisine ait tasarım

archive Atık Su Arıtma Popular

By 1639 download

Download (rar, 306 KB)

atik_su_aritma.rar

pdf ATMOSFER VE TOPRAK KOROZYONU Popular

By 328 download

Download (pdf, 1.70 MB)

atmosfer_toprak_korozyon.pdf

Malzemeler içerisinde bulunduğu ortam tarafından korozyon adı verilen tahribata uğrarlar. Genel olarak malzemeler atmosferik ortamda, su altında, toprak altında, kimyasal ortamlarda korozyona uğrarlar. Bu çalışmada atmosferik ortamdaki korozyon ve toprak korozyonu, nedenleri ve sonuçları ile birlikte incelenmiştir

pdf Atomik Absorbsiyon Popular

By 567 download

Atomik Spektroskopisi, organik veya inorganik matrisli çeşitli örneklerde eser elementlerin tayini için kullanılır. Bu amaç için kullanılan teknikler, Atomik Emisyon Spektroskopisi, Atomik Fluoresans Spektroskopisi ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi olmak üzere üç gruba ayrılır.

 

Atomlarda, en dış tabaka elektronları ultraviyole ve görünür ışınlarla uyarılmış hale getirildikleri halde, iç tabaka elektronları getirilemezler (iç tabaka elektronları uyarılmış hale getirmek için x-ışınları kullanılır) Ultraviyole ve görünür bölgedeki elektromanyetik ışınların, buhar haldeki atomlar tarafında absorplanmasını ele alan ve etkileşmeyi analatik amaçla kullanan Atomik Absorpsiyon spektrofotometresi (AAS), bugün yetmişin üzerinde elementi pp-ppm konsantrasyon aralığında kantitatif olarak tayin edebilmektedir.

Gönderen: Esra Turunç

pdf Ayçiçeği Yağı ve Hayvansal Yağ Karışımlarından Biyodizel Üretimi Popular

By 676 download

Download (pdf, 2.12 MB)

aycicegi_yagi_ve_hayvansal_yag_karisimlarindan_biyodizel_uretimi.pdf

ayçiçeği yağı ve hayvansal yağ karışımlarından alkali katalizli biyodizel üretimi

pdf Beer Production Popular

By 464 download

Download (pdf, 291 KB)

beerproduction.pdf

Gönderen: Selçuk Acar

pdf Beton Üretimi Popular

By 864 download

Download (pdf, 2.35 MB)

beton_uretimi.pdf

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu kalıpların şeklini alır. Çimentonun hidratasyonu sonucunda da beton
sertleşerek birçok amaç için kullanılır. Kullanılış amacına göre çok çeşitli tiplerde beton elde etmek mümkündür. Betonu oluşturan ham maddeler doğada bol miktarda bulunur. Ucuz sağlanması ve kolay şekil verilmesinin yanı sıra her türlü dış etkenlere karşı dayanıklı olması bakımından beton zaman içinde en yaygın kullanılan yapı malzemesi olmuştur. Beton esas itibariyle sağlam fakat kimyasal tepkimeye girmeyen bir birleşimdir. Doğal kum ve küçük taşlar çimentonun oluşturduğu bir kafes içindedir. Çimentonun suyla kimyasal reaksiyona girmesi sonucu belli bir zaman süresi içinde bu
birleşim sertleşir ve mukavemet kazanır.

Gönderen: Dilge Öncel

pdf Bir Yanma Odasının Modellenmesi Popular

By 392 download

Gönderen: Orhan Üzümcü
Tez DAnışmanı: Yar. Doç. Dr. Jale Gülen

pdf Biyodizel Üretim Teknolojisi Popular

By 1695 download

Download (pdf, 279 KB)

biyodizel_uretimi_rt.pdf

Biodizel, bitkisel ya da hayvansal yağların, bir katalizör eşliğinde alkoller ile transesterifikasyonu sonucu oluşan ester ürünün genel adı olup petrol dizeli ile çalışan herhangi bir motorda yakılabilmektedir. Biodizel üretiminde rafine yağlar kullanıldığı gibi kullanılmış yemek atığı yağlar da kullanılabilmektedir. Ancak kullanılmış yağlarda istenmeyen katı partiküller ve serbest yağ asidinin fazlalığı nedeniyle bu tür yağlara, üretim öncesi fazladan birkaç işlem uygulanması gerekmektedir.

Biodizel üretiminde temel hammadde olarak kullanılan çok çeşitli yağlar bulunmaktadır. Bunların başlıcaları soya yağı, kanola yağı, palmiye yağı, pamuk yağı ve ayçiçeği yağıdır. Ticari üretimde ise çoğunlukla soya, kanola ve palmiye yağları kullanılmaktadır.

Bir diğer temel hammadde olan alkolün yaygın olarak kullanılan iki tipi ise metil alkol ve etil alkoldür. Metil alkolün sağlığa olan zararlı etkilerine rağmen fiyatının daha ucuz olması etil alkole oranla daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

Yağ ile alkol arasında transesterifikasyon reaksiyonunun gerçekleşmesi oldukça uzun süre almaktadır. Bu nedenle biodizelin ticari bir ürün olarak cazip hale gelebilmesi açısından reaksiyon süresinin kısaltılabilmesi için bir katalizör kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılabilecek birçok katalizör olmasına rağmen en fazla kullanım oranına sahip olan katalizörler sodyumhidroksit(NaOH) ve potasyumhidroksit(KOH)’tir. Bazı proseslerde alkol süperkritik şartlara getirilerek yağ ile katalizörsüz olarak da reaksiyona sokulabilmektedir.

Gönderen: Rasim Topaloğlu

archive Biyogaz Popular

By 553 download

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir enerji, Yerel yönetim politikaları, Biyogaz , Biyogaz potansiyeli, Biyogaz uygulanabilirliği, Biyogaz kullanma alanları, Ülke ekonomisine katkısı

pdf Biyogaz Popular

By 941 download

Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biyokütle sahiptir.

Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b),
elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir.

Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde edilerek enerji teknolojisinde değerlendirilmektedir. Biyokütleden; fiziksel
süreçler (boyut küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve biriketleme) ve dönüşüm süreçleri (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile yakıt elde edilmektedir.  Dönüşüm süreçleri ve ürünlerine örnek olarak, uygulamadaki başarısını kanıtlamış aşağıdaki  biyoyakıtlar verilebilir.

Gönderen: Begüm Topaç

 

 

pdf Biyosensörler Popular

By 596 download

Download (pdf, 582 KB)

biyosensorler_ytu.pdf

Biyokimya Mühendisliği Esasları- Prof.Dr. Belma Kın Özbek-Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Seçimlik 4 dersinin proje konusu Biyosensöler-2008 Güz

pdf Böbrek Taşı Tedavisinde Bitkisel Çözümler

By 2 download

Böbrek Taşı

Kristalizasyon