AC (Article category)

Ürün sınıflandırması.

Madde içeren bir ürün (eşya) türünü nitelendiren tanıtım sürecinin bir öğesi.