Actors in the supply chain

Sağlanım zincirindeki etmenler.

Avrupa Birliği’nde bir kimyasalın sağlanım zincirindeki tüm üreticileri, ithalat-çıları ve alt kullanıcıları.

Bkz. Supply chain.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(17).