Adverse effect

Yan etki.

“Bir canlının işlevsel yeteneğinin bozulmasına, ek baskıları dengeleyebilme yetisinin azalmasına ya da çevresindeki öbür olumsuz etkenlere karşı duyar- lılığının gerilemesine neden olan yapısal, tinsel, büyüme, gelişme ve yaşam süresi gibi özelliklerinde görülen değişim” (WHO 1994a).

“Ölüm, beslenme alışkanlığındaki bir değişim, vücut ve organ ağırlıklarında ya da enzim düzeylerindeki bir değişiklik, gözlemlenen patalojik bir değişim gibi sonuçlara neden olan olağan dışı, istenmeyen ve canlıya zarar veren etki” (IPCS).

Bkz. IPCS.