AF(*) (Application factor)

Kullanım katsayısı.

MATC’nin LC50 ye oranıyla hesaplanan sayısal bir değerdir. Süregen (kronik) zehirlilik ve güvenilir derişim hesaplanmasında kullanılır.

Bkz. MATC, LC50.

Kullanım katsayısı.

MATC’nin LC50 ye oranıyla hesaplanan sayısal bir değerdir. Süregen (kronik) zehirlilik ve güvenilir derişim hesaplanmasında kullanılır.

Bkz. MATC, LC50.