Agency

Kurum.

Avrupa Toplulukları Komisyonu kararınca kurulan Avrupa Kimyasallar Kuru-mu (European Chemicals Agency).

Bkz. ECHA.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(18).