Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joint registration

Ortak tescil.

Tüzük uyarınca, tescil için ortak başvuru amacıyla bir araya gelmiş olan yü-kümlüler topluluğunun yaptırdığı tescil.

Bkz. ECHA, Registration, Lead registrant.

Ayrıca bkz.  -   REACH Art. 11.

-      Guidance on registration, November 2008 (v.1.4).


JRC (Joint Research Center)

Ortak Araştırma Merkezi.

Komisyona bağlı ve 1957’de kurulmuş genel bir araştırma kurumudur. Ken-dine bağlı yedi enstitüyle birlikte AB’ne hizmet verir.

Bkz. EC.

Ayrıca bkz. www.jrc.ec.europa.eu


Görüntüleme Sayısı