Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Klimisch criteria

Klimisch ölçütleri.

Bunlar OECD eliyle, güvenilir olmayan çalışma bilgilerinin ayıklanması ve çalışma raporlarının ilk incelemeleri için getirilen bir yaklaşım önerisidir.  Klimisch ve arkadaşları, bir çalışmanın güvenirliliğini irdeleyerek, bunun be-lirlenmesinde kullanılacak aşağıdaki puanlama düzenini getirmiştir. Şöyle ki,

1 = kısıtlama olmaksızın güvenilir;

2 = kısıtlamalarla birlikte güvenilir;

3 = güvenilir değil;

4 = değerlendirmeye uygun değil.

Klimisch yöntemi, çalışmaların daha fazla incelemeye bağlı kılınmak üzere düzenlenmesi için kullanışlı bir araçtır. Gerçekte, daha yüksek nitelikte bilgi-ler bulunuyorsa, güvenirlilik için gerekli ölçütlere uymayan çalışmalar en baştan değerlendirmeye alınmaz.

Bkz. Data sharing.

Ayrıca bkz.  Klimisch HJ, Andreae M and Tillman U, 1997, “A Systematic Approach for Evaluating The Quality of Experimental Toxicolo-gical and Ecotoxicological Data”, Reg. Tox. Pharm. 25: 1-5.


Kow (Octanol-water partition coefficient

Kow :  Oktanol-su ayrışma katsayısı.

İki evreli n-oktanol ve su sisteminde, bir kimyasalın tikel derişimini açıklayan birimsiz bir katsayıdır.

Kimyasalın su ya da yağ içindeki çözünürlüğü ya da polaritesi için uygun bir modeldir. Katsayının yüksek olması, maddenin, canlıların yağ dokusu içinde- ki birikme eğiliminin daha güçlü olduğunu gösterir.

Görüntüleme Sayısı