Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UC (Use category)

Kullanım sınıflandırması.

Bkz. Use, Use and exposure category.


UN (United Nations)

Birleşmiş Milletler (BM).


UNEP (United Nations Environmental Pr

Birleşmiş Milletler Çevre Programı.

UNEP, BM çevre konularında yetkili tek kurumdur. Görevi, çevre konusunda hükümetleri ve uluslararası kamu oyunu bilgilendirmek ve uyarmaktır.

 


Use

Kullanım.

Bu terim herhangi bir süreç, formülasyon, tüketim, depolama, saklama, iş-leme, kaplara doldurma, bir kaptan başka bir kaba aktarma, karıştırma, eşya üretimi ya da bir başka biçimde kullanma eylemlerini açıklar.

Bkz. Registrant’s own use, UC, Use and exposure category.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(24).

 


Use and exposure category

Kullanım ve etkilenim sınıflandırması.

“Kullanım”ın genel tanımına uygun olarak, en azından iletişim içinde olan çok geniş çaplı süreçleri ve kullanımları kapsayan bir etkilenim kurgusunun sınıflandırılması anlamındadır.

Bkz. Use, Registrant’s own use.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(38).

 


User account

Kullanıcı hesabı.

UUID (Universal Unique Identifier)

Uluslararası Özgün Tanıtım Bilgisi.

Uluslararası yazılımlarda kullanılan ve kullanıcıyı tanımlayan 128 bitlik bir sayıdır.

 


UVCB (Substances of unknown or variable

Bilinmeyen ya da değişken yapıdaki maddeler, karmaşık tepkime ürünleri ve biyolojik maddeler. Bu tür maddeler kendi kimyasal yapıları ile tam olarak açıklanamaz. Çünkü yapılarındaki değişkenliklerin ve bileşenlerin sayısı pek çoktur ve kimyasal yapıları az da olsa bilinmemektedir. UVCB maddelerinin temel tanımlaması, maddenin kökeni ve kullanıldığı süreçle açıklanabilir. Ör. kil, zift, petrol ürünleri, cüruf, enzimler vb.

Bkz. Substance.

Ayrıca bkz. -   REACH Regulation Legal Grounds (45).

-      Guidance for identification and naming of substances under REACH, June 2007.

 


Görüntüleme Sayısı